Vlkommen till FS

Föreningen Sveriges Överförmyndare är en ideell organisation med ca 800 medlemmar.

Föreningens ändamål är att genom intressebevakning, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte främja överförmyndarverksamhet.

Intressebevakning
Föreningen skall tillvarata överförmyndarverksamhetens intressen. Föreningen skall särskilt arbeta för att tydliggöra överförmyndarverksamhetens viktiga roll som en del av samhällets sociala skyddsnät.

Kompetenshöjning
För att stärka rättssäkerheten skall föreningen genom utbildning och information till medlemmarna verka för en enhetlig rättstillämpning inom området.

Erfarenhetsutbyte
Föreningen skall verka för att stimulera och underlätta erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

Föreningen arrangerar årliga studiedagar samt regionala kurser och informationsträffar.

Dessa web-sidor tillhandahålles av Föreningen Sveriges Överförmyndare


 
 
Annonser: