Medlemskap

Som medlem i föreningen ansluter du dig till föreningens ändamål, som handlar om att tillvarata överförmyndarverksamhetens intressen, stärka rättssäkerheten och verka för erfarenhetsutbyte.

Som medlem får du del av ett kontaktnät på både läns- och riksnivå samt en rad förmåner. Medlemskapet är avsett för såväl tjänstemän som förtroendevalda.

Som medlem får du till exempel:

  • Delta och rösta på föreningens länsträffar som vanligen hålls två gånger per år,
  • Rabatterat pris på föreningens årliga studiedagar,
  • Tillträde till medlemssidorna

Kostnad

Föreningens årsmöte har beslutat att avgiften för medlemskap ska vara 500 kronor per person.

Ansök om medlemskap

För att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Överförmyndare fyller du i uppgifterna bredvid och sätter in medlemsavgiften på Bankgironummer: 579-8335.

Vi aktiverar ditt konto så snart vi mottagit din medlemsavgift och hunnit bedöma din ansökan om medlemskap. I samband med detta får du en bekräftelse på angiven e-postadress.

 

Ansök om medlemskap

För att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Överförmyndare fyller du i uppgifterna nedan.