Framflyttade studiedagar 2020

24 mars, 2020

Styrelsen har med anledning av coronaviruset Covid-19 beslutat att flytta på
studiedagarna den 26-28 augusti 2020 till ett senare datum under hösten.

Så fort detta datum är bestämt kommer vi att återkomma med detta.

Senaste nyheterna

Hemställan om digitala uttagsmedgivanden

8 July, 2020
Föreningen Sveriges Överförmyndare har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) och Riksförbundet Gode män och Förvaltare (RGMF) skickat en hemställan till regeringen om möjligheter avseende digitala uttagsmedgivanden för förordnade ställföreträdare. Länkar till hemställan samt svar från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) hittar du här nedan. Hemställan om möjligheter avseende digitala uttagsmedgivanden för förordnade ställföreträdare Svar angående framställan om digitala uttagsmedgivanden (Ju202001877L2)
Läs mer

Medlemsbrev

8 July, 2020
Här kan du ta del av föreningens senaste medlemsbrev Medlemsbrev_2020-4
Läs mer

Anmälan Studiedagarna 2020

2 July, 2020
Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens studiedagar som äger rum den 4 – 5 november i Västerås. Inbjudan samt anmälan hittar du via länken här: www.delegia.com/fso2020 Sista anmälningsdag är den 31 augusti. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om Studiedagarna på grund av dessa ej kan genomföras återbetalas alla avgifter till fullo. Vi har ett begränsat antal platser och mot bakgrund av rekommendationerna kan vi i år bara bjuda in medlemmar.    
Läs mer

Studiedagarna 2020

18 February, 2020
Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar som äger rum den 26–28 augusti i Västerås Inbjudan/anmälan kommer endast att hanteras via hemsidan och vår ambition är att inbjudan ska vara tillgänglig senast i slutet av april 2020.
Läs mer

Spelmissbruk

1 August, 2018
Läs Socialstyrelsens svar angående spelmissbruk.
Läs mer