Nytt ersättningssystem gällande ensamkommande

14 mars, 2017

Den 9 mars 2017 fattades beslut om nytt ersättningssystem gällande mottagandet av ensamkommande barn och unga. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.

Här kan du läsa mer.

Etiketter

EKB Ersättning

Senaste nyheterna

Studiedagarna 2018

22 January, 2018
Årets studiedagar kommer att hållas i Gävle den 30 maj – 1 juni 2018. Mer information och upplysningar kommer att finnas i medlemsbrevet som skickas ut under vecka 4.
Läs mer


Nytt medlemsbrev

20 March, 2017
Medlemsbrevet har nu skickats ut till föreningens medlemmar. I medlemsbrevet finns information om bland annat årsmötet och studiedagarna i Örebro.
Läs mer

Lagrådsremiss – Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen

3 February, 2017
Regeringen har överlämnat remiss till Lagrådet gällande Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen. FSÖ har tidigare yttrat sig och föreningen finns omnämnd i flera delar i remissen.
Läs mer

Svar från länsstyrelserna

22 December, 2016
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har besvarat styrelsens skrivelse angående ensamkommande barn och uppskriven ålder.
Läs mer