Riksrevisionens granskningsrapport

17 december, 2017

Nu har Riksrevisionens granskningsrapport kommit. Finns för nedladdning på Riksrevisionens hemsida, www.riksrevisionen.se.

Senaste nyheterna

Nytt medlemsbrev

20 March, 2017
Medlemsbrevet har nu skickats ut till föreningens medlemmar. I medlemsbrevet finns information om bland annat årsmötet och studiedagarna i Örebro.
Läs mer

Nytt ersättningssystem gällande ensamkommande

14 March, 2017
Den 9 mars 2017 fattades beslut om nytt ersättningssystem gällande mottagandet av ensamkommande barn och unga.
Läs mer

Lagrådsremiss – Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen

3 February, 2017
Regeringen har överlämnat remiss till Lagrådet gällande Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen. FSÖ har tidigare yttrat sig och föreningen finns omnämnd i flera delar i remissen.
Läs mer

Svar från länsstyrelserna

22 December, 2016
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har besvarat styrelsens skrivelse angående ensamkommande barn och uppskriven ålder.
Läs mer

Skrivelse till länsstyrelserna angående ensamkommande och uppskriven ålder

8 December, 2016
På föreningens länsombudsträff den 1 december 2016 framkom att tillämpningen kring frågor rörande ensamkommande barn och uppskriven ålder varierar och rättsläget är oklart. Styrelsen beslutade på sammanträdet den 2 december 2016 att tillskriva länsstyrelserna för att få ett klargörande. Skrivelsen finner du nedan.
Läs mer