Svar från länsstyrelserna

22 december, 2016

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har besvarat styrelsens skrivelse angående ensamkommande barn och uppskriven ålder.

Svaret och styrelsens skrivelse kan du läsa nedan.

Styrelsens kommentar:

Svaret är inte särskilt klarläggande. Å ena sidan hänvisar man till UNHCR och att en uppgift från den som uppger sig vara underårig bör ges tolkningsföreträde. Å andra sidan ska den som uppger sig vara omyndig styrka uppgiften om sin underårighet. Vi kommer antagligen inte att få tydliga svar förrän avgörande frågor har prövats av en högre förvaltningsdomstol.

Styrelsen önskar vidare en god jul och ett gott nytt år!

 

Senaste nyheterna

Anmälan till studiedagarna öppen!

23 April, 2019
Föreningen Sveriges Överförmyndares nästa studiedagar kommer att hållas i Karlstad 28 – 30 augusti. www.delegia.com/fso2019
Läs mer

Spelmissbruk

1 August, 2018
Läs Socialstyrelsens svar angående spelmissbruk.
Läs mer


Nytt medlemsbrev

20 March, 2017
Medlemsbrevet har nu skickats ut till föreningens medlemmar. I medlemsbrevet finns information om bland annat årsmötet och studiedagarna i Örebro.
Läs mer

Nytt ersättningssystem gällande ensamkommande

14 March, 2017
Den 9 mars 2017 fattades beslut om nytt ersättningssystem gällande mottagandet av ensamkommande barn och unga.
Läs mer