Svar från länsstyrelserna

22 december, 2016

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har besvarat styrelsens skrivelse angående ensamkommande barn och uppskriven ålder.

Svaret och styrelsens skrivelse kan du läsa nedan.

Styrelsens kommentar:

Svaret är inte särskilt klarläggande. Å ena sidan hänvisar man till UNHCR och att en uppgift från den som uppger sig vara underårig bör ges tolkningsföreträde. Å andra sidan ska den som uppger sig vara omyndig styrka uppgiften om sin underårighet. Vi kommer antagligen inte att få tydliga svar förrän avgörande frågor har prövats av en högre förvaltningsdomstol.

Styrelsen önskar vidare en god jul och ett gott nytt år!

 

Senaste nyheterna

Hemställan om digitala uttagsmedgivanden

8 July, 2020
Föreningen Sveriges Överförmyndare har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) och Riksförbundet Gode män och Förvaltare (RGMF) skickat en hemställan till regeringen om möjligheter avseende digitala uttagsmedgivanden för förordnade ställföreträdare. Länkar till hemställan samt svar från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) hittar du här nedan. Hemställan om möjligheter avseende digitala uttagsmedgivanden för förordnade ställföreträdare Svar angående framställan om digitala uttagsmedgivanden (Ju202001877L2)
Läs mer

Medlemsbrev

8 July, 2020
Här kan du ta del av föreningens senaste medlemsbrev Medlemsbrev_2020-4
Läs mer

Anmälan Studiedagarna 2020

2 July, 2020
Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar som äger rum den 4 – 5 november i Västerås. Inbjudan samt anmälan hittar du via länken här: www.delegia.com/fso2020 Sista anmälningsdag är den 31 augusti. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om Studiedagarna på grund av dessa ej kan genomföras återbetalas alla avgifter till fullo.
Läs mer

Framflyttade studiedagar 2020

24 March, 2020
Styrelsen har med anledning av coronaviruset Covid-19 beslutat att flytta på studiedagarna den 26-28 augusti 2020 till ett senare datum under hösten. Så fort detta datum är bestämt kommer vi att återkomma med detta.
Läs mer

Studiedagarna 2020

18 February, 2020
Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar som äger rum den 26–28 augusti i Västerås Inbjudan/anmälan kommer endast att hanteras via hemsidan och vår ambition är att inbjudan ska vara tillgänglig senast i slutet av april 2020.
Läs mer