Nyheter

Framflyttade studiedagar 2020

24 mars, 2020

Styrelsen har med anledning av coronaviruset Covid-19 beslutat att flytta på studiedagarna den 26-28 augusti 2020 till ett senare datum under hösten. Så fort detta datum är bestämt kommer vi att återkomma med detta.


Studiedagarna 2020

18 februari, 2020

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar som äger rum den 26–28 augusti i Västerås Inbjudan/anmälan kommer endast att hanteras via hemsidan och vår ambition är att inbjudan ska vara tillgänglig senast i slutet av april 2020.


Spelmissbruk

1 augusti, 2018

Läs Socialstyrelsens svar angående spelmissbruk.Nytt medlemsbrev

20 mars, 2017

Medlemsbrevet har nu skickats ut till föreningens medlemmar. I medlemsbrevet finns information om bland annat årsmötet och studiedagarna i Örebro.


Nytt ersättningssystem gällande ensamkommande

14 mars, 2017

Den 9 mars 2017 fattades beslut om nytt ersättningssystem gällande mottagandet av ensamkommande barn och unga.


Lagrådsremiss – Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen

3 februari, 2017

Regeringen har överlämnat remiss till Lagrådet gällande Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen. FSÖ har tidigare yttrat sig och föreningen finns omnämnd i flera delar i remissen.


Svar från länsstyrelserna

22 december, 2016

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har besvarat styrelsens skrivelse angående ensamkommande barn och uppskriven ålder.


Skrivelse till länsstyrelserna angående ensamkommande och uppskriven ålder

8 december, 2016

På föreningens länsombudsträff den 1 december 2016 framkom att tillämpningen kring frågor rörande ensamkommande barn och uppskriven ålder varierar och rättsläget är oklart. Styrelsen beslutade på sammanträdet den 2 december 2016 att tillskriva länsstyrelserna för att få ett klargörande. Skrivelsen finner du nedan.


Yttrande angående snabbare åldersbedömningar

27 november, 2016

Föreningen Sveriges Överförmyndare har yttrat sig över Ds 2016:37 – Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Du kan läsa föreningens yttrande nedan.


← Äldre objekt