Nyheter

Svar från länsstyrelserna

22 december, 2016

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har besvarat styrelsens skrivelse angående ensamkommande barn och uppskriven ålder.


Skrivelse till länsstyrelserna angående ensamkommande och uppskriven ålder

8 december, 2016

På föreningens länsombudsträff den 1 december 2016 framkom att tillämpningen kring frågor rörande ensamkommande barn och uppskriven ålder varierar och rättsläget är oklart. Styrelsen beslutade på sammanträdet den 2 december 2016 att tillskriva länsstyrelserna för att få ett klargörande. Skrivelsen finner du nedan.


Yttrande angående snabbare åldersbedömningar

27 november, 2016

Föreningen Sveriges Överförmyndare har yttrat sig över Ds 2016:37 – Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Du kan läsa föreningens yttrande nedan.


Möte med Riksrevisionen

27 november, 2016

Arbetsutskottet deltog den 20 oktober på en träff med Riksrevisionen, som avser att genomföra en ny utredning om överförmyndarverksamheten i landet. Fokus kommer att ligga på lagstiftningen och utredningen beräknas vara klar om ca ett år. Läs mer om detta i Arbetsutskottets rapport nedan.


Lagrådsremiss angående framtidsfullmakter!

26 september, 2016

Regeringen beslutade den 22 september om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Lagrådsremissen innehåller även förslag om behörighetsregler för anhöriga. Regeringens pressmeddelande Lagrådsremiss: Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna  FSÖ:s studiedagar 2016 i Malmö

29 augusti, 2016

Den 31 augusti drar FSÖ:s studiedagar 2016 igång på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Studiedagarna pågår fram till den 2 september.    


Skapa din användare!

28 augusti, 2016

För att få tillgång till hemsidans intranät behöver du som redan är medlem registrera en användare. Det gör du genom att fylla i ansökningsformuläret som du finner här, under ”Ansökan om medlemskap”. Ange dina uppgifter och skicka in formuläret. När det är gjort kommer vi att gå igenom dina uppgifter. När din användare blivit godkänd kan du börja använda hemsidans intranät.  


Nyare objekt →