Styrelsen

Mellan föreningens årsmöten är det styrelsen som sköter den löpande verksamheten. Styrelsen sammanträder vanligen månadsvis.

Exempel på arbetsuppgifter och ansvar för styrelsen är att:

  • Arrangera föreningens studiedagar
  • Som kontaktperson företräda styrelsen vid länsträffar
  • Formulera föreningens inställning som remissinstans

 

Styrelsen utgörs av:

Ann Wribe, ordförande
Telefon: 070-280 41 23
E-post: ann.wribe@telia.com

Anita Wirén Konstantis, vice orförande
Telefon: 070-628 08 88
E-post: antiawiren@gmail.com

Thomas Axelsson, ekonomiansvarig
Telefon: 0730-60 22 44
E-post: thomas.axelsson@malmo.se

Inga-Lill Röhr, sekreterare
Telefon: 0730-69 66 59
E-post: inga-lill.rohr@telia.com

Pernilla Andemore, ledamot
E-post: pernilla.andemore@uddevalla.se

Ann-Catrin Svantes Ohlson, ledamot
E-post: ann-catrin.svantes.ohlson@orebro.se

Maria Dorch, ledamot
E-post: maria.dorch@nacka.se

Kalle Larsson, ledamot
E-post: kalle.larsson@solna.se

Elisabeth Svensson, ledamot
E-post: elisabeth.svensson@krokom.se

Christer Fjordevik, ledamot
E-post: christer.fjordevik@varnamo.se