Styrelsen

Mellan föreningens årsmöten är det styrelsen som sköter den löpande verksamheten. Styrelsen sammanträder vanligen månadsvis.

Exempel på arbetsuppgifter och ansvar för styrelsen är att:

  • Arrangera föreningens studiedagar
  • Som kontaktperson företräda styrelsen vid länsträffar
  • Formulera föreningens inställning som remissinstans

 

Styrelsen utgörs av:

Anita Holm, ordförande
Telefon: 0491-292 02
E-post: anita.holm@hogsby.se

Anita Wirén Konstantis, vice ordförande
Telefon: 070-628 08 88
E-post: anitawiren@gmail.com

Erik Danielsson, kassör
Telefon:
E-post: erik@fjallbete.se

Inga-Lill Röhr, sekreterare
Telefon: 0730-69 66 59
E-post: inga-lill.rohr@telia.com

Pernilla Andemore, ledamot
E-post: pernilla.andemore@uddevalla.se

Jeanette Nilsson, ledamot
E-post: jeanette.nilsson@lerum.se

Maria Dorch, ledamot
E-post: mariadorch@hotmail.com

Åsa Pålsson Stråe, ledamot
E-post: asa.palssonstrae@umea.se

Elisabeth Funseth, ledamot
E-post: elisabeth.funseth@ostersund.se

Christer Fjordevik, ledamot
E-post: christer.fjordevik@varnamo.se

Micael Arnström, ledamot
E-post: micael.arnstrom@hylte.se