Styrelsen

Mellan föreningens årsmöten är det styrelsen som sköter den löpande verksamheten. Styrelsen sammanträder vanligen månadsvis.

Exempel på arbetsuppgifter och ansvar för styrelsen är att:

  • Arrangera föreningens studiedagar
  • Som kontaktperson företräda styrelsen vid länsträffar
  • Formulera föreningens inställning som remissinstans

 

Styrelsen utgörs av:

Ann-Catrin Svantes Ohlson, ordförande
Telefon: 076 551 40 78
E-post: ann-catrin.svantes.ohlson.fso@orebro.se

Anita Wirén Konstantis, vice ordförande
Telefon: 070-628 08 88
E-post: anitawiren@gmail.com

Thomas Axelsson, kassör
Telefon: 0730-60 22 44
E-post: thomas.axelsson@malmo.se

Inga-Lill Röhr, sekreterare
Telefon: 0730-69 66 59
E-post: inga-lill.rohr@telia.com

Pernilla Andemore, ledamot
E-post: pernilla.andemore@uddevalla.se

Jeanette Nilsson, ledamot
E-post: jeanette.nilsson@lerum.se

Maria Dorch, ledamot
E-post: maria.dorch@nacka.se

Kalle Larsson, ledamot
E-post: kalle.larsson@skr.se

Elisabeth Funseth, ledamot
E-post: elisabeth.funseth@ostersund.se

Christer Fjordevik, ledamot
E-post: christer.fjordevik@varnamo.se

Anita Holm, ledamot
E-post: anita.holm@hogsby.se