Styrelsen

Mellan föreningens årsmöten är det styrelsen som sköter den löpande verksamheten. Styrelsen sammanträder vanligen månadsvis.

Exempel på arbetsuppgifter och ansvar för styrelsen är att:

  • Arrangera föreningens studiedagar
  • Som kontaktperson företräda styrelsen vid länsträffar
  • Formulera föreningens inställning som remissinstans

 

Sedan årsmötet 2017 utgörs styrelsen av:

Ann Wribe, ordförande
Telefon: 076-81 87 648
E-post: ann.wribe@kalmar.se

Anita Wirén Konstantis, vice orförande
Telefon: 070-628 08 88
E-post: anita.wiren.konstantis@stockholm.se

Esbjörn Eriksson, kassör
Telefon: 0708-46 14 04
E-post: esberik@telia.com

Inga-Lill Röhr, sekreterare
Telefon: 0730-69 66 59
E-post: inga-lill.rohr@telia.com

Pernilla Andemore, ledamot
E-post: pernilla.andemore@uddevalla.se

Joakim Truedsson, ledamot
E-post: joakim.truedsson@katrineholm.se

Ann-Catrin Svantes Ohlson, ledamot
E-post: ann-catrin.svantes.ohlson@orebro.se

Arvid Siegwan, ledamot
E-post: arvid.siegwan@icloud.com

Kalle Larsson, ledamot
E-post: kalle.larsson@solna.se

Elisabeth Svensson, ledamot
E-post: elisabeth.svensson@krokom.se

Christer Fjordevik, ledamot
E-post: christer.fjordevik@varnamo.se