Nyttiga länkar

Här finner du länkar till intressanta sidor som kan vara användbara i arbetet.

 

Förbund och intresseföreningar
Demensförbundet
Handikappförbunden – Rättsskydd
FUB För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
UNICEF
Bankföreningen

Myndigheter, verk och liknande
Justitieombudsmannen JO
Lagrummet
Migrationsverket
Regeringen
Riksdagen
Rättsmedicinalverket
Skatteverket
Socialstyrelsen

Om ensamkommande barn och ungdomar
Migrationsverket – god man
Rättsmedicinalverket – åldersbedömningar

 

Nedladdningar