Kommande studiedagar

Föreningen Sveriges Överförmyndares nästa studiedagar kommer att hållas i Örebro mellan den 30/8 och den 1/9 2017

orebroslott

 

Nu kan anmälan göras till studiedagarna 2017.

Anmälan