Kommande studiedagar

Föreningen Sveriges Överförmyndares nästa studiedagar kommer att hållas i Karlstad mellan den 28/8 och den 30/8 2019.