VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN SVERIGES ÖVERFÖRMYNDARE

Föreningen Sveriges Överförmyndare är en ideell organisation med cirka 900 medlemmar. Föreningens ändamål är att genom intressebevakning, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte främja överförmyndarverksamhet.

Senaste nytt

Nyhet
6 mars, 2023

Studiedagarna 2023

Årets studiedagar kommer att äga rum i Skellefteå den 30 augusti – 1 september. Arbetet med  programmet pågår och vi räknar med att gå ut med inbjudan i slutet av april.

Läs mer


Nyhet
30 augusti, 2022

Studiedagarna 2022

Studiedagarna 2022 genomfördes i Helsingborg 24-26 augusti. Styrelsen vill tacka all deltagare, föreläsare och utställare för tre mycket givande dagar. Nästa års studiedagar kommer att genomföras i Skellefteå 30 augusti – 1 september 2023.

Läs mer


Nyhet
13 maj, 2022

Studiedagarna 2022

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar i Helsingborg, den 24 – 26 augusti. Öppna upp nyheten för tillgång till länk med inbjudan och anmälan: www.delegia.com/fso2022

Läs mer