Låt oss stärka rättssäkerheten tillsammans.

Låt oss stärka rättssäkerheten tillsammans.

Som medlem får du del av ett kontaktnät på både läns- och riksnivå samt en rad förmåner. Medlemskapet är avsett för såväl tjänstemän som förtroendevalda.

Sveriges Överförmyndare2024-05-13T17:01:44+02:00

Studiedagarna 2024

Foto: sv.hotels.com
28 Augusti – 30 Augusti

Kalmar

Studiedagarna 2024

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar i Kalmar,
den 28 augusti – 30 augusti.

Här finns länk med inbjudan och anmälan:  Studiedagarna 2024

Välkomna!

Styrelsen

Senaste nytt

Nyheter gällande Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36

14 december, 2023|

Vi har tidigare informerat om samrådet på justitiedepartementet som ägde rum i september. Frågan som diskuterades var Ställföreträdarutredningens förslag om en central myndighet. I slutet på detta möte frågade SKRs förbundsjurist Kalle Larsson om det [...]

Nyheter gällande Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36

24 oktober, 2023|

FSÖ´s ordförande Anita Holm och vice ordförande Anita Wirén Konstantis har 25 september deltagit i ett samråd på justitiedepartementet för att diskutera frågan om central myndighet som föreslås av Ställföreträdarutreningen SOU 2021:36. Nu finns en [...]

Material studiedagarna 2023 i Skellefteå

7 september, 2023|

Nu finns materialet från årets studiedagar inlagt på våra medlemssidor.Är du redan medlem men inte har skaffat inloggning till hemsidan? Gör då så här:DATOR: Klicka på "Logga in" (blå ruta i övre, höger hörn).MOBIL: Klicka [...]

Adam Neville Partner

Överförmyndarens uppdrag

Överförmyndarens uppdrag

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndarmyndighet som antingen kan vara organiserad som en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Överförmyndarmyndighetens uppgift är primärt att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen syftar till att kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag på ett lämpligt sätt så att de barn och vuxna som har behöv av stöd och hjälp från en ställföreträdare inte drabbas av rättsförlust.

En annan viktig uppgift är att utreda behov av god man eller förvaltare samt att föreslå en lämplig person för uppdraget.

Om FSÖ

Föreningen Sveriges Överförmyndare är en ideell föreningen med över 800 medlemmar. Verksamheten består bland annat i att anordna fortbildningsträffar för föreningens medlemmar, arrangera studiedagar och specialutbildningar samt i att yttra sig i olika frågor med koppling till överförmyndarområdet.

Föreningen vänder sig till förtroendevalda, tjänstemän och andra personer med intresse av överförmyndarfrågor.

Enligt stadgarna är föreningens syfte att:

  • Tillvarata överförmyndarverksamhetens intressen genom att särskilt arbeta för att tydliggöra överförmyndarverksamhetens viktiga roll som en del av samhällets skyddsnät.
  • För att stärka rättssäkerheten genom utbildning och information verka för en enhetlig rättstillämpning
  • Verka för att stimulera och underlätta erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.