Händelsetyper: Studiedagar

Studiedagarna i Gävle

Händelse 29 May, 2018  Studiedagar 

Årets studiedagar kommer att hållas 30 maj – 1 juni 2018 i Gävle. Under vecka 4 kommer medlemsbrevet att skickas ut till föreningens medlemmar och i detta kommer ytterligare upplysningar om studiedagarna att finnas.

Studiedagarna i Örebro

Händelse 30 August, 2017  Studiedagar