Studiedagarna i Gävle

Datum

29 May, 2018 09:00 - 1 June, 2018 15:00

Detaljer

Årets studiedagar kommer att hållas 30 maj – 1 juni 2018 i Gävle. Under vecka 4 kommer medlemsbrevet att skickas ut till föreningens medlemmar och i detta kommer ytterligare upplysningar om studiedagarna att finnas.