Arvode

17 juni, 2016

Gode män, förvaltare och förordnade förmyndare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för sitt uppdrag. Enligt huvudregeln är det den enskilde själv som står för arvode och ersättning till ställföreträdaren.

Respektive överförmyndarmyndighet fattar själv beslut om arvode och ersättning. I många kommuner utgår man dock från SKL:s rekommendationer som du finner nedan.

 

SKL cirkulär 07:74 – Förslag till ersättningsregler