Bevaka rätt

17 juni, 2016

Den juridiska delen av uppdraget. Det kan till exempel handla om att ingå avtal för sin huvudmans räkning eller ansöka om olika insatser.