Ersättning

23 maj, 2016

För uppdraget som god man eller förvaltare kan utgå skäligt arvode och kostnadsersättning.