Förmyndare

23 maj, 2016

Förmyndare kallas den person som företräder en omyndig (ett barn under 18 år) i frågor som gäller den omyndiges egendom. Vanligtvis är det den omyndiges föräldrar som är förmyndare tillsammans. Förmyndare står under överförmyndarfunktionens tillsyn.