Förvaltare

23 maj, 2016

Förvaltarskapet är en skyddsåtgärd som kan beslutas av domstol. Ett förvaltarskap kan ofta bli aktuellt då ett godmanskap inte är tillräckligt. Den stora skillnaden i förhållande till godmanskapet är att den enskildes samtycke inte är en förutsättning, varken vid anordnandet eller vid en av förvaltaren planerad åtgärd. Förvaltaren har ensam behörighet inom ramen för sitt uppdrag och den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i motsvarande mån. Förvaltarskap ska anordnas endast om det är absolut nödvändigt och medicinsk utredning ska styrka behovet.