God man

6 maj, 2016

Godmanskap är en stödåtgärd som kan beslutas av domstol. Genom beslutet kan en god man förordnas för den som på grund av sjukdom eller liknande behöver i juridiska ekonomiska och personliga intressen. Godmanskapet bygger på frivillighet och den som får godmanskap anordnat för sig behåller sin förmåga att rättshandla precis som tidigare. Den gode mannen behöver som huvudregel sin huvudmans samtycke till de åtgärder som ska vidtas.