Överförmyndare

6 maj, 2016

Myndighet inom kommunen som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.