Dagsfärsk siffra på antalet medlemmar är 839.

Styrelsen måste se över hur medlemskapet ska se ut, vem kan vara medlem? Hur ska det benämnas? Frågan ska utredas närmare så att alla kommuner ska kunna betala för att vara medlem i FSÖ.

Justitiedepartementet har bjudit in styrelsen till ett möte om ställföreträdarfrågor vilket är bra. En viktig fråga att bevaka är att arbeta för att det ska bli EN myndighet som hanterar våra frågor, oavsett om det blir en helt ny myndighet eller om vi ska ingå under redan befintlig.

Årets studiedagar genererade ett litet plus, vilket är glädjande efter de senaste två årens minusresultat.

Någon representant från styrelsen kommer att delta på ett panelsamtal som RFS ordnar den 25 oktober, på ABF i Stockholm, inom ramen för projektet ”Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare”