Som medlem i föreningen ansluter du dig till föreningens ändamål, som handlar om att tillvarata överförmyndarverksamhetens intressen, stärka rättssäkerheten och verka för erfarenhetsutbyte.

Som medlem får du del av ett kontaktnät på både läns- och riksnivå samt en rad förmåner. Medlemskapet är avsett för såväl tjänstemän som förtroendevalda.

Som medlem får du till exempel:

  • Delta och rösta på föreningens länsträffar som vanligen hålls två gånger per år,
  • Rabatterat pris på föreningens årliga studiedagar,
  • Tillträde till medlemssidorna

Kostnad

Föreningens årsmöte har beslutat att avgiften för medlemskap ska vara 800 kronor per person.

Ansök om medlemskap

För att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Överförmyndare fyller du i uppgifterna bredvid och sätter in medlemsavgiften på Bankgironummer: 579-8335.

Vi aktiverar ditt konto så snart vi mottagit din medlemsavgift och hunnit bedöma din ansökan om medlemskap. I samband med detta får du en bekräftelse på angiven e-postadress.

Föreningen Sveriges Överförmyndare är en ideell föreningen med cirka 800 medlemmar. Verksamheten består bland annat i att anordna fortbildningsträffar för föreningens medlemmar, arrangera studiedagar och specialutbildningar samt i att yttra sig i olika frågor med koppling till överförmyndarområdet.

Föreningen vänder sig till förtroendevalda, tjänstemän och andra personer med intresse av överförmyndarfrågor.

Enligt stadgarna är föreningens syfte att:

  • Tillvarata överförmyndarverksamhetens intressen genom att särskilt arbeta för att tydliggöra överförmyndarverksamhetens viktiga roll som en del av samhällets skyddsnät.
  • För att stärka rättssäkerheten genom utbildning och information verka för en enhetlig rättstillämpning
  • Verka för att stimulera och underlätta erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

Hur Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ) behandlar dina personuppgifter

Vi är mycket angelägna om att ni känner er trygga med att lämna era personuppgifter hos oss. Därför lämnar vi denna redogörelse för hur vi behandlar dina personuppgifter.

Styrelsen i föreningen Sveriges Överförmyndare, med organisationsnummer 802007-1448, är personuppgiftsansvariga för de behandlingar av personuppgifter som föreningen hanterar.

Samtycke till behandling
Genom att godkänna samtycke till oss, godkänner du insamling och behandling av dessa personuppgifter, i den utsträckning som tillåts enligt denna integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla detta genom att kontakta oss. För medlemmar regleras detta i avtal.

När samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter vid kontakt med oss via formulär i webben, vid rekrytering och eventuella event.

Vilka personuppgifter samlar ni in när jag besöker FSÖ?
Vi kräver inte att du registrerar dig för att få tillgång till vår webb, men om du deltar i någon av aktiviteterna eller tjänsterna som erbjuds av FSÖ, samlar vi in personuppgifter som vi behöver för att kunna erbjuda dig dessa tjänster, till exempel ditt namn och e-post.
Vi samlar inte in känsliga personuppgifter från dig.
Vi samlar in minsta möjliga information för att kunna hantera din förfrågan.

Hur använder ni mina personuppgifter?
Vi använder endast personuppgifterna du lämnar för att hantera din förfrågan, samt till tjänsterna som vi erbjuder dig via www.overformyndarna.se, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter du har lämnat till FSÖ, Att uppdatera eller korrigera dina uppgifter, avstå från att ta emot ytterligare information från FSÖ eller begära att dina personuppgifter tas bort från våra system, när som helst genom att FSÖ. Vi kommer att behandla alla sådana önskemål i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Kommer ni att lämna ut mina personuppgifter till en tredje part?
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till myndighet, offentliga utredningar eller vad som annars krävs eller är tillåtet enligt lag.
Vi tillhandahåller inte personuppgifter till tredje part för deras marknadsföringsändamål och vi åtar oss inte att göra mailutskick för tredje parts räkning.

Hur länge behåller ni mina personuppgifter?
Vi behåller endast dina uppgifter under perioden som krävs för att uppfylla din förfrågan och kommer att ta bort dem i enlighet med vår datalagringspolicy. Vi sparar dina uppgifter bara så länge som behövs för att kunna behandla dem.

Är mina personuppgifter säkra?
Vi har infört allmänt accepterade standarder för tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, ändringar eller förstörelse. Vi förvarar personuppgifter konfidentiellt och endast behörig personal har tillgång till denna information.

Överföring av dina personuppgifter till land utanför EU/EES
Vi kommer inte att skicka dina uppgifter vidare till annat land utanför EU/ESS utan att informera dig i förväg.

Uppdateringar av denna integritetspolicy
Vi kan emellanåt komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy. Du kommer att kunna se när vi senast uppdaterade integritetsmeddelandet eftersom vi kommer att inkludera ett revisionsdatum. Ändringar och tillägg till denna integritetspolicy gäller från och med det datum när den reviderade integritetspolicyn publicerades. Läs igenom denna integritetspolicy från tid till annan för att kontrollera om vi har gjort ändringar eller tillägg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt
Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss.Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, på deras hemsida www.imy.se.

Ansök om medlemskap

Är du redan medlem i FSÖ men saknar inloggning på hemsidan? Inga problem, följ denna länk för att registrera dig.

För att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Överförmyndare fyller du i uppgifterna nedan.

En bekräftelse kommer att skickas till din epostadress.