Lagrådsremiss – Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen

3 februari, 2017

Regeringen har överlämnat remiss till Lagrådet gällande Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen.

FSÖ har tidigare yttrat sig och föreningen finns omnämnd i flera delar i remissen.

Lagrådsremiss

Etiketter

Lagrådsremiss

Liknande nyheter

Lagrådsremiss angående framtidsfullmakter!

26 September, 2016
Regeringen beslutade den 22 september om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Lagrådsremissen innehåller även förslag om behörighetsregler för anhöriga. Regeringens pressmeddelande Lagrådsremiss: Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna  
Läs mer