Lagrådsremiss angående framtidsfullmakter!

26 september, 2016

Regeringen beslutade den 22 september om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Lagrådsremissen innehåller även förslag om behörighetsregler för anhöriga.

Regeringens pressmeddelande

Lagrådsremiss: Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

 

Liknande nyheter

Lagrådsremiss – Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen

3 February, 2017
Regeringen har överlämnat remiss till Lagrådet gällande Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen. FSÖ har tidigare yttrat sig och föreningen finns omnämnd i flera delar i remissen.
Läs mer