Kort information från styrelsemöte 23 november 2023

23 november, 2023|

En skrivelse har tagits fram som ska skickas till kommuner som saknar medlemmar i föreningen. Delori presenterar ett projekt som skulle möjliggöra att olika aktörer kan få uppgift om att ett ställföreträdarskap är aktivt. Programmet [...]

Nyheter gällande Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36

24 oktober, 2023|

FSÖ´s ordförande Anita Holm och vice ordförande Anita Wirén Konstantis har 25 september deltagit i ett samråd på justitiedepartementet för att diskutera frågan om central myndighet som föreslås av Ställföreträdarutreningen SOU 2021:36. Nu finns en [...]

Material studiedagarna 2023 i Skellefteå

7 september, 2023|

Nu finns materialet från årets studiedagar inlagt på våra medlemssidor.Är du redan medlem men inte har skaffat inloggning till hemsidan? Gör då så här:DATOR: Klicka på "Logga in" (blå ruta i övre, höger hörn).MOBIL: Klicka [...]

Pressmeddelande

4 september, 2023|

PRESSMEDDELANDE Justitieministern gav efterlängtat besked 2023 års studiedagar för tjänstemän och politiker inom överförmyndarområdet är till ända. Dagarna genomfördes på det nya kulturhuset SARA i Skellefteå och lockade ca 450 deltagare. Späckade dagar med spännande [...]

Studiedagarna 2023

1 september, 2023|

Föreningen Sveriges Överförmyndare vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar och andra deltagare som gjorde årets Studiedagar i Skellefteå till en framgångsrik och givande händelse.Vi tackar också våra engagerade föreläsare och paneldeltagare som var [...]

Studiedagarna 2023 i Skellefteå är igång!

30 augusti, 2023|

Dessa dagar erbjuder en värdefull möjlighet för deltagare att fördjupa sina kunskaper, diskutera aktuella frågor och stärka sitt arbete med att stödja och skydda samhällets mest sårbara medlemmar.Vår förhoppning är att studiedagarna kommer att ge [...]

Studiedagarna 2023

6 mars, 2023|

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar i Skellefteå, den 30 augusti – 1 september. Öppna upp nyheten för tillgång till länk med inbjudan och anmälan: https://www.trippus.net/FSÖ2023-start