Nyheter gällande Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36

14 december, 2023|

Vi har tidigare informerat om samrådet på justitiedepartementet som ägde rum i september. Frågan som diskuterades var Ställföreträdarutredningens förslag om en central myndighet. I slutet på detta möte frågade SKRs förbundsjurist Kalle Larsson om det [...]

Nyheter gällande Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36

24 oktober, 2023|

FSÖ´s ordförande Anita Holm och vice ordförande Anita Wirén Konstantis har 25 september deltagit i ett samråd på justitiedepartementet för att diskutera frågan om central myndighet som föreslås av Ställföreträdarutreningen SOU 2021:36. Nu finns en [...]

Material studiedagarna 2023 i Skellefteå

7 september, 2023|

Nu finns materialet från årets studiedagar inlagt på våra medlemssidor.Är du redan medlem men inte har skaffat inloggning till hemsidan? Gör då så här:DATOR: Klicka på "Logga in" (blå ruta i övre, höger hörn).MOBIL: Klicka [...]

Pressmeddelande

4 september, 2023|

PRESSMEDDELANDE Justitieministern gav efterlängtat besked 2023 års studiedagar för tjänstemän och politiker inom överförmyndarområdet är till ända. Dagarna genomfördes på det nya kulturhuset SARA i Skellefteå och lockade ca 450 deltagare. Späckade dagar med spännande [...]

Studiedagarna 2023

1 september, 2023|

Föreningen Sveriges Överförmyndare vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar och andra deltagare som gjorde årets Studiedagar i Skellefteå till en framgångsrik och givande händelse.Vi tackar också våra engagerade föreläsare och paneldeltagare som var [...]

Studiedagarna 2023 i Skellefteå är igång!

30 augusti, 2023|

Dessa dagar erbjuder en värdefull möjlighet för deltagare att fördjupa sina kunskaper, diskutera aktuella frågor och stärka sitt arbete med att stödja och skydda samhällets mest sårbara medlemmar.Vår förhoppning är att studiedagarna kommer att ge [...]

Studiedagarna 2023

6 mars, 2023|

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar i Skellefteå, den 30 augusti – 1 september. Öppna upp nyheten för tillgång till länk med inbjudan och anmälan: https://www.trippus.net/FSÖ2023-start

Studiedagarna 2022

30 augusti, 2022|

Studiedagarna 2022 genomfördes i Helsingborg 24-26 augusti. Styrelsen vill tacka all deltagare, föreläsare och utställare för tre mycket givande dagar. Nästa års studiedagar kommer att genomföras i Skellefteå 30 augusti – 1 september 2023.

Studiedagar 2022 – Material

30 augusti, 2022|

Det material som föreläsare och seminarieledare skickat in efter studiedagarna, finns nu inlagt under ”Dokumentation studiedagar”. Sidan fylls på med material fortlöpande. Läs och ta del av materialet, men respektera upphovsrätten.