Nyheter

Studiedagarna 2020

18 februari, 2020

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar som äger rum den 26–28 augusti i Västerås Inbjudan/anmälan kommer endast att hanteras via hemsidan och vår ambition är att inbjudan ska vara tillgänglig senast i slutet av april 2020.


Spelmissbruk

1 augusti, 2018

Läs Socialstyrelsens svar angående spelmissbruk.Nytt medlemsbrev

20 mars, 2017

Medlemsbrevet har nu skickats ut till föreningens medlemmar. I medlemsbrevet finns information om bland annat årsmötet och studiedagarna i Örebro.


Nytt ersättningssystem gällande ensamkommande

14 mars, 2017

Den 9 mars 2017 fattades beslut om nytt ersättningssystem gällande mottagandet av ensamkommande barn och unga.


Lagrådsremiss – Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen

3 februari, 2017

Regeringen har överlämnat remiss till Lagrådet gällande Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen. FSÖ har tidigare yttrat sig och föreningen finns omnämnd i flera delar i remissen.


Svar från länsstyrelserna

22 december, 2016

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har besvarat styrelsens skrivelse angående ensamkommande barn och uppskriven ålder.


Skrivelse till länsstyrelserna angående ensamkommande och uppskriven ålder

8 december, 2016

På föreningens länsombudsträff den 1 december 2016 framkom att tillämpningen kring frågor rörande ensamkommande barn och uppskriven ålder varierar och rättsläget är oklart. Styrelsen beslutade på sammanträdet den 2 december 2016 att tillskriva länsstyrelserna för att få ett klargörande. Skrivelsen finner du nedan.


Yttrande angående snabbare åldersbedömningar

27 november, 2016

Föreningen Sveriges Överförmyndare har yttrat sig över Ds 2016:37 – Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Du kan läsa föreningens yttrande nedan.


Möte med Riksrevisionen

27 november, 2016

Arbetsutskottet deltog den 20 oktober på en träff med Riksrevisionen, som avser att genomföra en ny utredning om överförmyndarverksamheten i landet. Fokus kommer att ligga på lagstiftningen och utredningen beräknas vara klar om ca ett år. Läs mer om detta i Arbetsutskottets rapport nedan.


← Äldre objekt Nyare objekt →