Föreningen bildades 1957 vid en konferens för Sveriges Överförmyndare som samlats på initiativ av Överförmyndaren i Göteborg Helge Nyberg.

Verksamheten hade historiskt varit fokuserad på att säkra förvaltningen av egendom tillhörig omyndiga barns eller personer som saknade egen förmåga. Samhällets omsorg och service utvecklades snabbt och den nya lagen om förmyndarskap 1924 vidgade Överförmyndarens ansvar även utöver ren egendomsförvaltning.

Överförmyndarens handläggning blev alltmer komplicerad och behovet av erfarenhetsutbyte och enhetlig problemformulering gav underlag till mer återkommande konferenser, utbildningar och nätverksmöten. 1957 bildades FSÖ som gemensam medlemsorganisation för anställda, förtroendevalda och andra personer med ett aktivt intresse för verksamheten.

Genom åren har FSÖ kontinuerligt anpassats efter hur Överförmyndarverksamheten har utökats och det konstant växande behovet av gemensamt erfarenhetsutbyte, intressebevakning och utbildning.

Medlemsantalet har ökat från ca 60 personer 1957 till ca 900 idag.

Föreningens ändamålsformulering att verka för Intressebevakning, Kompetenshöjning och Erfarenhetsutbyte har förtydligats och föreningens roll i samhällsdebatten och som företrädare för verksamheten har utvidgats.

Även antalet deltagare på de årliga FSÖ-dagarna har ökat. 1957 deltog 100 personer att jämföra med dagens 600 deltagare.

 

Inlagt 28 augusti, 2016.