Basen i föreningen utgörs av dess medlemmar.
Som medlem har man rätt att delta vid årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmötet utser styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen sköter föreningens löpande verksamhet mellan årsmötena. I ledamöternas uppdrag ingår även att fungera som kontaktperson för de ombud som valts av respektive län.

Ombuden arrangerar och kallar till fortbildningsträffar i sina respektive län. Sådana länsträffar hålls vanligen två gånger per år.

Under fliken ”Om FSÖ” i huvudmenyn längst upp på sidan kan du läsa mer om föreningens olika delar.