Studiedagarna 2022 -Helsingborg

Nedan finner du det material som föreläsare och seminarieledare skickat in efter studiedagarna. Sidan fylls på med material fortlöpande.

Läs och ta del av materialet, men respektera upphovsrätten.