Här finner du länkar till intressanta sidor som kan vara användbara i arbetet.

 

Boktips
Gode mannens ABC – Norstedts Juridik (nj.se)
God man, förvaltare och förmyndare – Norstedts Juridik (nj.se)
Överförmyndarpraktika – Norstedts Juridik (nj.se)
Överförmyndare och dödsbon – Nordstedts Juridik (nj.se)

 

Förbund och intresseföreningar
Demensförbundet
Handikappförbunden – Rättsskydd
FUB För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
UNICEF
Bankföreningen

 

Myndigheter, verk och liknande
Justitieombudsmannen JO
Lagrummet
Migrationsverket
Regeringen
Riksdagen
Rättsmedicinalverket
Skatteverket
Socialstyrelsen

 

Om ensamkommande barn och ungdomar
Migrationsverket – god man
Rättsmedicinalverket – åldersbedömningar