Studiedagar

31 augusti, 2021
Studiedagarna 2022 genomförs i Helsingborg den 24-26 augusti.

Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnar årligen studiedagar för föreningens medlemmar och andra med intresse av överförmyndarfrågor.

Temat för studiedagarna varierar men tanken är att programmet ska spegla aktuella frågor och våra medlemmars önskemål.

 

 

 

 

 

Nedladdningar