Studiedagar

30 augusti, 2022
Studiedagarna 2023 genomförs i Skellefteå den 30 augusti – 1 september.

Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnar årligen studiedagar för föreningens medlemmar och andra med intresse av överförmyndarfrågor.

Temat för studiedagarna varierar men tanken är att programmet ska spegla aktuella frågor och våra medlemmars önskemål.

 

 

 

 

 

Nedladdningar