Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnar årligen studiedagar för föreningens medlemmar och andra med intresse av överförmyndarfrågor.

Temat för studiedagarna varierar men tanken är att programmet ska spegla aktuella frågor och våra medlemmars önskemål.

 

Studiedagarna 2024

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar i Kalmar,
den 28 augusti – 30 augusti.

Här finns länk med inbjudan och anmälan:  Studiedagarna 2024

Välkomna!

Styrelsen