Allt med etiketten: Framtidsfullmakter

Lagrådsremiss angående framtidsfullmakter!

Nyheter  26 September, 2016

Regeringen beslutade den 22 september om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Lagrådsremissen innehåller även förslag om behörighetsregler för anhöriga. Regeringens pressmeddelande Lagrådsremiss: Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna