Allt med etiketten: Lagrådsremiss

Lagrådsremiss – Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen

Nyheter  3 February, 2017

Regeringen har överlämnat remiss till Lagrådet gällande Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen. FSÖ har tidigare yttrat sig och föreningen finns omnämnd i flera delar i remissen.


Lagrådsremiss angående framtidsfullmakter!

Nyheter  26 September, 2016

Regeringen beslutade den 22 september om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Lagrådsremissen innehåller även förslag om behörighetsregler för anhöriga. Regeringens pressmeddelande Lagrådsremiss: Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna