Allt med etiketten: Yttrande

Yttrande angående snabbare åldersbedömningar

Nyheter  27 November, 2016

Föreningen Sveriges Överförmyndare har yttrat sig över Ds 2016:37 – Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Du kan läsa föreningens yttrande nedan.