Bli medlem Handbok

Overview

Som medlem i föreningen ansluter du dig till föreningens ändamål, som handlar om att tillvarata överförmyndarverksamhetens intressen, stärka rättssäkerheten och verka för erfarenhetsutbyte.

Som medlem får du del av ett kontaktnät på både läns- och riksnivå samt en rad förmåner. Medlemskapet är avsett för såväl tjänstemän som förtroendevalda.

Bli medlem!