Bli medlem Handbok

2. Vad kostar det?

Föreningens årsmöte beslutade den 29 augusti 2013 att avgiften för medlemskap fortsatt ska vara 500 kronor per person.