Gå vidare till personal

Norrbotten

Underenheter

Nina Ask
Överförmyndare
0960-15516
076-1485516
E-post Nina

Inga-Lill Engström Öhman
Ledamot
070-2813618
070-2813618
E-post Inga-Lill

Anna-Stina Högberg
Handläggare
070-5916189
070-2825179
E-post Anna-Stina

Ewa Jonnerby
ÖF-handläggare
0961-142 17
070-5158818
E-post Ewa

Leif Sandelid
Överförmyndare
0923-650 74
072-5034960
E-post Leif

Irma Wid’en
Ordförande Luleå kommuns Överförmyndarnämnd
070-6884159
46706884159
E-post Irma