Gå vidare till personal

Stockholm

Underenheter

Maria Fröling
Överförmyndarhandläggare
08 746 13 52
0725-831 352
E-post Maria

Martin Hånell
Handläggare
076-1229734
E-post Martin

Susanna Jägerstad
Länsombud (A)
Enhetschef
0766439920
0766439920
E-post Susanna

Gunilla Karlsson
Överförmyndarsekreterare
0766 482805
0766 482805
E-post Gunilla

Lea Mackin
Assistent
0852303735
0766481316
E-post Lea

Kerstin Talls
Handläggare
087068878
0700875385
E-post Kerstin

Lillemor Thelander
Överförmyndare
0854081064
0736252355
E-post Lillemor

Eva von Scheele
Jur. kand.
+46767034969
+46767034969
E-post Eva