Gå vidare till personal

Västmanland

Underenheter

Ulla Axner
Handläggare
0220-24108
Har ingen
E-post Ulla

Carina Dahlström
Direktör
0733142283
0733142283
E-post Carina

Kristina Viik
Jurist
0223-448 40
0764-96 78 16
E-post Kristina

Carl-Inge Westberg
Länsombud (U)
Ordförande i Överförmyndarnämnd
076-163 17 00
076-1631700
E-post Carl-Inge