Roller och begrepp

Här finner du en ordlista med förklaringar till några vanliga begrepp inom området. Listan är under uppbyggnad.

Om du har förslag på begrepp och roller som borde finnas med på listan eller om du har synpunkter på de förklaringar som finns, får du gärna skicka ett mail till Hemsidesgruppen. Mer information om detta finner du under fliken ”Kontakta oss”.

 

1 term

Arvode

Gode män, förvaltare och förordnade förmyndare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för sitt uppdrag. Enligt huvudregeln är det den enskilde själv som står för arvode och ersättning till ställföreträdaren.

Respektive överförmyndarmyndighet fattar själv beslut om arvode och ersättning. I många kommuner utgår man dock från SKL:s rekommendationer som du finner nedan.

 

SKL cirkulär 07:74 - Förslag till ersättningsregler