Roller och begrepp

Här finner du en ordlista med förklaringar till några vanliga begrepp inom området. Listan är under uppbyggnad.

Om du har förslag på begrepp och roller som borde finnas med på listan eller om du har synpunkter på de förklaringar som finns, får du gärna skicka ett mail till Hemsidesgruppen. Mer information om detta finner du under fliken ”Kontakta oss”.

 

2 termer

Beslutsförmåga

Under uppbyggnad, innehåll kommer.

Bevaka rätt

Den juridiska delen av uppdraget. Det kan till exempel handla om att ingå avtal för sin huvudmans räkning eller ansöka om olika insatser.