Roller och begrepp

Här finner du en ordlista med förklaringar till några vanliga begrepp inom området. Listan är under uppbyggnad.

Om du har förslag på begrepp och roller som borde finnas med på listan eller om du har synpunkter på de förklaringar som finns, får du gärna skicka ett mail till Hemsidesgruppen. Mer information om detta finner du under fliken ”Kontakta oss”.

 

1 term

God man

Godmanskap är en stödåtgärd som kan beslutas av domstol. Genom beslutet kan en god man förordnas för den som på grund av sjukdom eller liknande behöver i juridiska ekonomiska och personliga intressen. Godmanskapet bygger på frivillighet och den som får godmanskap anordnat för sig behåller sin förmåga att rättshandla precis som tidigare. Den gode mannen behöver som huvudregel sin huvudmans samtycke till de åtgärder som ska vidtas.