Roller och begrepp

Här finner du en ordlista med förklaringar till några vanliga begrepp inom området. Listan är under uppbyggnad.

Om du har förslag på begrepp och roller som borde finnas med på listan eller om du har synpunkter på de förklaringar som finns, får du gärna skicka ett mail till Hemsidesgruppen. Mer information om detta finner du under fliken ”Kontakta oss”.

 

4 termer

Särskilt förordnad förmyndare

Under uppbyggnad, innehåll kommer.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Under uppbyggnad, innehåll kommer.

Sörja för person

Under uppbyggnad, innehåll kommer.

Ställföreträdare

Under uppbyggnad, innehåll kommer.