Studiedagar

Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnar årligen studiedagar för föreningens medlemmar och andra med intresse av överförmyndarfrågor.

Temat för studiedagarna varierar men tanken är att programmet ska spegla aktuella frågor och våra medlemmars önskemål. Vid sidan av föreläsningar och seminarier innebär studiedagarna ett utmärkt tillfälle att träffa personer från olika delar av landet och knyta kontakter.

Till höger finner du information om kommande studiedagar och hur du kan anmäla dig till årets självklara höjdpunkt!