Studiedagar

22 juni, 2021
Studiedagarna 2021 genomförs som planerat

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar som äger rum den 25–27 augusti i Jönköping!

Efter den senaste tidens gynnsamma utveckling och de lättnader i restriktioner till
följd av covid-19 som väntas införas från den 1 juli 2021 har styrelsen i FSÖ beslutat genomföra 2021 års Studiedagar som planerat – dvs både på plats på Elmia i Jönköping och digitalt.

De restriktioner som gäller för Studiedagarna är inte baserade på antal deltagare
utan det är ordningslagen och begränsningsförordningen som reglerar denna typ av arrangemang – och det som regleras är att det inte får uppstå trängsel.

Vi har tillsammans med Elmia gått igenom alla detaljer i restriktionerna, FSÖs behov och vad Elmia kan erbjuda.

Styrelsen har beslutat att initialt erbjuda plats för 300 deltagare vilket i och med Elmias stora ytor och lokaler gör att vi med mycket god marginal uppfyller alla krav.

Det finns ett begränsat antal platser kvar och vi kommer att ha bokningen öppen tills vidare, dock längst till den 5 augusti. När alla platser är bokade kommer vi upprätta en kölista att släppa på ytterligare deltagare från om vi bedömer att det är lämpligt beroende på då gällande omständigheter och restriktioner.

Sista dagen att anmäla digitalt deltagande är den 16 augusti.

Anmälan sker via länken här…

 

 

4 maj, 2021
Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar den 25 – 27 augusti 2021. För alla medlemmar så kommer föreningens årsmöte att hållas den 26 augusti.

Nytt för i år är att vi räknar med att genomföra dagarna både i Jönköping och digitalt för de som inte har möjlighet att närvara på plats. Detta gäller även deltagande vid årsmötet.

Naturligtvis följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer för att säkerställa fortsatt arbete kring smittspridning och visar det sig att vi inte kan genomföra dagarna på plats kommer vi att slå om till helt digitala dagar. Oavsett så är det den 25-27 augusti som dagarna genomförs.

Inbjudan samt anmälan hittar du via länken här…
Sista anmälnings- och avbokningsdag är den 21 juni 2021.

Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnar årligen studiedagar för föreningens medlemmar och andra med intresse av överförmyndarfrågor.

Temat för studiedagarna varierar men tanken är att programmet ska spegla aktuella frågor och våra medlemmars önskemål.

 

 

 

 

 

Nedladdningar