Studiedagar

Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnar årligen studiedagar för föreningens medlemmar och andra med intresse av överförmyndarfrågor.

Temat för studiedagarna varierar men tanken är att programmet ska spegla aktuella frågor och våra medlemmars önskemål. Vid sidan av föreläsningar och seminarier innebär studiedagarna ett utmärkt tillfälle att träffa personer från olika delar av landet och knyta kontakter.

Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens studiedagar
som äger rum den 4 – 5 november 2020 i Västerås.

Inbjudan samt anmälan hittar du via länken här:
www.delegia.com/fso2020

Sista anmälningsdag är den 31 augusti.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om Studiedagarna på grund av dessa ej kan genomföras återbetalas alla avgifter till fullo.

Vi har ett begränsat antal platser och mot bakgrund av rekommendationerna kan vi i år bara bjuda in medlemmar.

 

Till höger finner du mer information om kommande studiedagar!