Studiedagar

Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnar årligen studiedagar för föreningens medlemmar och andra med intresse av överförmyndarfrågor.

Temat för studiedagarna varierar men tanken är att programmet ska spegla aktuella frågor och våra medlemmars önskemål.

När anmälan öppnar inför studiedagarna 2021 kommer du att hitta länken här.

Till höger finner du mer information om kommande studiedagar!

 

 

 

 

Nedladdningar