FSÖ´s ordförande Anita Holm och vice ordförande Anita Wirén Konstantis har 25 september deltagit i ett samråd på justitiedepartementet för att diskutera frågan om central myndighet som föreslås av Ställföreträdarutreningen SOU 2021:36.

Nu finns en grupp tjänstemän som utreder förslagen i utredningen med departementsrådet Erik Hällströmer som för översynen tillsammans med två rättskunniga.

De som deltog på plats var Länsstyrelsen från Stockholms län, SKR och FSÖ. Länsstyrelserna i Skåne, V:a Götaland, Norrbotten, Östergötland och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, deltog via länk.

Mötet inleddes av en fri diskussion om för- och nackdelar med egen ny myndighet, placering av den statliga myndigheten inom en eller flera länsstyrelser eller i en redan befintlig förvaltningsmyndighet till exempel MFoF.

FSÖ argumenterade i likhet med utredningen för att det som förstahandsalternativ ska skapas en ny central myndighet. Frågan om hur stor denna myndighet skulle behöva vara diskuterades. Länsstyrelserna och MFoF visade intresse för att ta på sig detta uppdrag.

I slutet av mötet frågade SKRs förbundsjurist Kalle Larsson om det skulle vara möjligt att göra ett snabbspår för vissa lagändringar som inte kräver lika stor utredning. Projektledaren visade sig positiv till tanken och bad om ett förslag på vilka delar som skulle kunna ändras lite fortare.

Med anledning av detta kallade SKR och FSÖ till ett digitalt möte 23 oktober där olika förslag på delar som eventuellt skulle kunna ingå i ett förslag på snabbspår.
Kalle Larsson från SKR och Anita Wirén Konstantis från FSÖ höll i presentationen där 400 personer från överförmyndarverksamheter, länsstyrelser och några intresseorganisationer deltog.
Deltagarna uppmanades komma in med sina synpunkter i möteschatten samt att mejla till SKR och FSÖ.

Förslagen kommer att sammanställas och en skrivelse planeras att skickas till justitiedepartementet i slutet av november.