STUDIEDAGARNA 2016

Nu är det dags att anmäla sig till årets studiedagar

Läs mer och anmäl dig

KONTAKTA OSS

Kontakt vid frågor om föreningens verksamhet

Ann Wribe, ordförande
Telefon: 076-818 76 48
E-post: ann.wribe@kalmar.se
Inga-Lill Röhr, sekreterare
E-post: inga-lill.rohr@telia.com
Telefon: 0730-69 66 59

STYRELSEN

Föreningens styrelse sedan årsmötet 2015

Ordförande: Ann Wribe

Vice ordförande: Kurt Hansson

Kassör: Esbjörn Eriksson

Sekreterare: Inga-Lill Röhr

Ledamot: Carl-Johan Carlborg

Ledamot: Ann-Catrin Svantes Ohlson

Ledamot: Arvid Siegwan

Ledamot: Ian Dickson Lauritzen

Ledamot: Anita Wirén Konstantis

Ledamot: Victoria Häggkvist

Ledamot: Staffan Hillström