VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN SVERIGES ÖVERFÖRMYNDARE

Föreningen Sveriges Överförmyndare är en ideell organisation med cirka 900 medlemmar. Föreningens ändamål är att genom intressebevakning, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte främja överförmyndarverksamhet.

Senaste nytt


Nyhet
20 mars, 2017

Nytt medlemsbrev

Medlemsbrevet har nu skickats ut till föreningens medlemmar. I medlemsbrevet finns information om bland annat årsmötet och studiedagarna i Örebro.

Läs mer


Nyhet
14 mars, 2017

Nytt ersättningssystem gällande ensamkommande

Den 9 mars 2017 fattades beslut om nytt ersättningssystem gällande mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Läs mer


Aktiviteter

Länsombudsträff

Tordag 19 April
Stockholm

Styrelsemöte

Fredag 20 April
Stockholm

Fler aktiviteter