VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN SVERIGES ÖVERFÖRMYNDARE

Föreningen Sveriges Överförmyndare är en ideell organisation med cirka 900 medlemmar. Föreningens ändamål är att genom intressebevakning, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte främja överförmyndarverksamhet.

Senaste nytt

Nyhet
23 april, 2019

Anmälan till studiedagarna öppen!

Föreningen Sveriges Överförmyndares nästa studiedagar kommer att hållas i Karlstad 28 – 30 augusti. www.delegia.com/fso2019

Läs mer


Nyhet
1 augusti, 2018

Spelmissbruk

Läs Socialstyrelsens svar angående spelmissbruk.

Läs mer