Dessa dagar erbjuder en värdefull möjlighet för deltagare att fördjupa sina kunskaper, diskutera aktuella frågor och stärka sitt arbete med att stödja och skydda samhällets mest sårbara medlemmar.

Vår förhoppning är att studiedagarna kommer att ge dig massor av idéer, ökad kunskap och stimulans för fortsatt utveckling av vårt intressanta område.

Vi ser fram emot inspirerande dagar fyllda med lärande och samarbete!