Det material som föreläsare och seminarieledare skickat in efter studiedagarna, finns nu inlagt under ”Dokumentation studiedagar”. Sidan fylls på med material fortlöpande.

Läs och ta del av materialet, men respektera upphovsrätten.