Studiedagarna 2022 genomfördes i Helsingborg 24-26 augusti. Styrelsen vill tacka all deltagare, föreläsare och utställare för tre mycket givande dagar.

Nästa års studiedagar kommer att genomföras i Skellefteå 30 augusti – 1 september 2023.